Salary nl

Salary

Een correcte boekhoudkundige verwerking van de salarissen is van fundamenteel belang voor elke onderneming. Het manueel inboeken is tijdrovend.

Een duidelijk beeld van de aan de salarissen gerelateerde posten kan doorslaggevend zijn bij het nemen van een belangrijke beslissing die mee de toekomst van het bedrijf bepaalt.

Enkel en alleen een algemeen totaal op een algemene rekening boeken zal een grondige analyse niet mogelijk maken.

Wij hebben een interface voor imports van de salarissen in WinBooks ontwikkeld, gebaseerd op de bestanden die de sociale secretariaten aanleveren.

Deze interface beperkt zich niet tot het aanmaken van een globale boeking per bestand. Ze genereert één diverse post per werknemer, al dan niet met analytische gegevens, op basis van een aan de werknemers gekoppeld gegevensbestand en de analytische tabellen van WinBooks.

Dit vereist een voorafgaande analyse van de door het sociaal secretariaat aangeleverde bestanden om te controleren of deze alle noodzakelijke informatie bevatten.