Portail connect nl 2

Portaal WinBooks Connect
Een efficiënt platform voor een continue communicatie tussen klant en accountant
WinBooks Connect is het digitale platform tussen klant en accountant voor de efficiënte uitwisseling van documenten en financiële informatie, zodat de klant op elk moment perfect op de hoogte is van zijn financiële situatie.

Functionaliteiten van de software

Facturen
De facturen van de klant met zijn boekhouder gedeeld in slechts enkele klikken
De klant van de fiduciaire downloadt zijn facturen in de toepassing via één of andere methode (foto’s, scans of pdf’s kunnen ofwel gedownload worden, ofwel naar een vast e-mailadres dat aan WinBooks Connect gekoppeld is, verstuurd worden).
De klant kan vervolgens bepaalde informatie toevoegen (vervaldatum, te betalen bedrag, …).
De fiduciaire boekt ze handmatig of automatisch via Virtual Invoice in. Na verwerking bevinden de facturen zich in de archieven van de toepassing

Permanent dossier
Al de boekhouddocumenten toegankelijk op eender welk moment
De klant en zijn fiduciaire kunnen hier alle documenten met betrekking tot het boekhouddossier bewaren (processen-verbaal van de algemene vergadering, leverancierscontracten, statuten, …).
De klant kan er ook de vanuit WinBooks door zijn fiduciaire gepubliceerde documenten raadplegen (balansen,  btw-aangiften, …).
De klant en zijn boekhouder bepalen zelf de structuur van het klassement.

Berichten en takenbeheer
Een permanente en doelgerichte communicatie
De berichtendienst van WinBooks Connect werkt als een «chat», een permanente dialoog tussen boekhouder en klant. Bovendien is het eveneens mogelijk een conversatie te starten vanuit om het even welk document.
Een eenvoudige en complete boekhoudkalender
Deze functie werkt via een kalender waar klant en boekhouder de verschillende te vervullen taken inboeken. WinBooks genereert er automatisch alle wettelijke vervaldata.

Leveranciersbetalingen
Voorstel en beheer van de betalingen
Naast de centralisatie van aankoopfacturen op het portaal, biedt WinBooks Connect aan de klant toegang tot een eenvoudig en efficiënt beheer van zijn betalingen: voorstel van de vervallen facturen, aanduiding dat een factuur betaald is en verzending van overschrijvingen naar de bank.

Dashboard
Een globale visie van de toestand van uw boekhouding
Het dashboard laat de klant toe zijn boekhouding globaal te controleren en te analyseren, dankzij grafieken, ratio’s en indicatoren van groei of terugval.