Interface sql nl

Sql

Sql = Structured Query Language


MAFACT werkt met een client/server architectuur die het programma SAP “ADS SQL Server” gebruikt, een zeer lichte versie van een SQL server.

In de MAFACT software werden verschillende SQL interfaces ontwikkeld.

Alle exports naar Microsoft Excel zijn gebaseerd op SQL query’s. Idem voor de meeste query’s naar het boekhoudpakket WinBooks.

Talrijke aan MAFACT gekoppelde applicaties maken verbindingen met diverse lokale als cloud databases.

Synchronisaties van en naar MAFACT met verschillende gegevensbestanden, synchronisaties van en naar WinBooks met Microsoft SQL server, Oracle, Mysql, Azure, …

Op deze manier importeert en exporteert MAFACT boekhoudkundige en buiten boekhoudkundige documenten, analytische gegevens, derden, artikelen en betalingen vanuit en/of naar talrijke sites en externe programma’s.


MAFACT