first softwares nl

FIRST Jaarrekeningen is de oplossing om snel, efficiënt en feilloos jaarrekeningen op te stellen en in te dienen in XBRL- of pdf-formaat.
First Jaarrekeningen is ontwikkeld in nauw overleg met de Balanscentrale van de Nationale Bank van België.
Het pakket is conform de wettelijke vereisten en voert naast alle door de NBB opgelegde controles ook extra boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke controles uit. Krijg een duidelijk overzicht van alle controles met een verklarende tekst en formule.
De software voldoet aan al uw eisen en blijft mee evolueren met de nieuwste wetgeving.
De voorbije 15 jaar zijn nieuwe functionaliteiten ingebouwd op vraag van onze klanten.
Dit resulteert in een toegepast en volledig product dat perfect aansluit op uw noden.
Voeg eenvoudig pdf-bestanden in voor de aandeelhoudersstructuur, het jaarverslag
en het verslag van de commissarissen.
Maak een financiële analyse over vijf boekjaren.
Raadpleeg de interne jaarrekening om vijf boekjaren te vergelijken.
Draag gegevens over naar het volgende boekjaar.
Hyperlinks vergemakkelijken het invullen van de jaarrekening: u kunt snel navigeren tussen de balans, resultatenrekening, toelichting en controles.
De afronding gebeurt met één muisklik.
Importeer intuïtief en automatisch gegevens uit uw boekhoudpakket.

FIRST Belastingaangiften is, in nauw overleg met de FOD Financiën, ontwikkeld door een team van specialisten dat een jarenlange ervaring met de XBRL-technologie heeft opgebouwd. We staan borg voor topkwaliteit.
U krijgt steeds een real-time overzicht van de inhoudelijke controles en kan ook structuurcontroles uitvoeren.
Importeer de proef- en saldibalans vanuit First Manager.
Importeer Biztax-bestanden om uw historiek te recupereren.
Importeer een XML-bestand uit uw boekhoudpakket.
Doorzoek gemakkelijk de aangifte op code of omschrijving.
Voeg bijlages toe op ieder moment tijdens het opmaken van uw aangifte
(bijvoorbeeld: verslagen aan en besluiten van de algemene vergadering).
Behoud steeds het overzicht van de aangifte: bij wijzigingen wordt het te betalen of terug te vorderen bedrag automatisch berekend.
Exporteer uw aangifte, inclusief bijlages, eenvoudig naar Biztax–bestanden of een enveloppe met maximum 25 aangiftes.