Consolidatie

Een boekhoudkundige consolidatie betreft het opstellen van de financiële staat van een groep bedrijven, ter publicatie maar ook voor intern gebruik.

Ze verenigt de boekhoudingen van elk van de ondernemingen van die groep en voert er een aantal handelingen op uit om het als één geheel voor te stellen.

Het woord “consolidatie” komt uit het Engels: “to consolidate” = consolideren, “groeperen”.

De geconsolideerde financiële staat (of geconsolideerde rekeningen), waaronder de geconsolideerde balans en de geconsolideerde resultatenrekening worden opgesteld alsof het één enkele onderneming betreft. In bepaalde gevallen is het opstellen van geconsolideerde rekeningen verplicht.

De hoofdrolspeler van de consolidatie is de consolidator. Deze persoon kan intern zijn aan de organisatie. Hij/Zij werkt dan meestal in de financiële dienst, ter zelfder titel als de beleidscontroleur. Het kan ook een externe persoon zijn.

Met dit programma kunnen ondernemingen waarvan de boekhouding in WinBooks beheerd wordt, geconsolideerd worden.

Het programma creëert:
  
een Diverse Post, één per periode
   in een WinBooks dossier voor de consolidatie
   op basis van de balansen van één of meerdere WinBooks dossiers
   al dan niet met een transfer naar een andere rekening
   al dan niet met een percentage, gekoppeld aan het “bron” dossier of de “bron” rekening
   al dan niet met de analytische gegevens, gekoppeld aan de rekening

De volgende handelingen kunnen met de CONSOLIDATIE uitgevoerd worden:
  
de transfer van het totaal D en het totaal C van een rekening naar dezelfde rekening
   de transfer van het totaal D en het totaal C van een rekening naar een andere rekening
   de transfer van een %tage van het totaal D en het totaal C van een rekening naar dezelfde rekening
   transfer van een %tage van het totaal D en het totaal C van een rekening naar een andere rekening